Kurs Programı

 • Tarımda Çalışanların Sağlığını Geliştirme Kursu
  Koordinatör Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
  13:00 - 14:30 Kırsalda Halk Sağlığı Hizmetleri; Bireysel Ve Çevresel Risk Faktörleri
  14:30 - 15:30 Tarımda Çalışanlara Yönelik Halk Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu
  15:30 - 16:00 Kahve Arası
  16:00 - 17:00 Tarımda Çalışanlara Sunulan Halk Sağlığı Hizmetlerinin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi
  17.00 - 18.00 Kırsalda Halk Sağlığı Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Modeller 

   

  *NOT: TARIMDA ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI GELİŞTİRME KURSU’ na katılmak isteyen katılımcılarımızın sertifika alabilmeleri için 7 Mart 2018 tarihinde kongre programında aşağıda yer alan tarım oturumlarına katılmaları zorunludur.

   

  8. OTURUM TARIM SEKTÖRÜNDE MESLEK HASTALIKLARI RİSKLERİ
  Oturum Başkanları

  Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Prof. Dr. Claudio COLOSIO, Milano Üniversitesi

  09:00 - 09:20

  Tarımda Yeni Ortaya Çıkan Riskler ve Hastalıklar

  Prof. Dr. Gert Van Der LAAN, Milano Üniversitesi

  09:20 - 09:40

  Tarım Sektöründe Kimsayal Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

  Prof. Dr. Claudio COLOSIO, Milano Üniversitesi

  09:40 - 10:00

  Organik Tozlar, Kimyasallar ve Biyomekanik Riskler

  Dr. Eva ANDERSSON, Gotenburg Üniversitesi

  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  9. OTURUM TARIM ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI - 1
  Oturum Başkanları

  Prof. Dr. Turan BUZGAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

  Prof. Dr. Belma KOÇER GÜMÜŞEL, Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji AD

  11:00 - 11:20

  Tarımda Mesleki Hastalıklara Genel Bakış

  Prof. Dr. Gert Van Der LAAN, Milano Üniversitesi

  11:20 - 11:40

  İşitme Kaybı ve Önleme

  Dr. Kaan Özkan KARADAĞ, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
   11:40 - 12:00

   Tarım Kazalarında Sıfır Ölüm; Yakın Zamanda Ulaşılması Zor Bir Hedef

  Prof. Dr. Peter LUNDQVIST, İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi

   12:00 - 12:20

   Sağlıklı Davranış Kazandırma Modelleri

  Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

   12:20 - 12:30  Tartışma
   12:30 - 14:00  Öğle Yemeği
  10. OTURUM TARIM ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI - 2
  Oturum Başkanları

  Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Ann OLSSON, DSÖ, Uluslararası Kanser Araştırmalar Merkezi

  14:00 - 14:20

  Tarımda Sanitasyon Uygulamaları

  Burcu AKÇA HACIOSMANOĞLU, Uluslararası Çalışma Örgütü

  14:20 - 14:40

  Mesleksel Zoonotik Hastalıklar

  Prof. Dr. Turan BUZGAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları AD

  14:40 - 15:00

  Endokrin Bozucu Kimyasallar

  Prof. Dr. Belma KOÇER GÜMÜŞEL, Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji AD

  15:00 - 15:20

  Tarım Sektöründe Yaralanmalar ve Korunma

  Doç. Dr. Y. Benal ÖZTEKİN YURTLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

  15:20 - 15:30

  Tartışma

 • Tarımda Güvenlik Kültürü ve Risk Yönetimi (SACURIMA) MALİYET EYLEMİ ve Faaliyetleri

   

  Moderatörler: Prof. Dr. Claudio Colosio , Jarkko Lappala
                     

   

   

   14:00 - 16:00

         

      

       

                  

  SACURIMA Maliyet Eylemi: Program ve Etkinlikler

  Jarkko Leppala 

  Yüksek riskli Sektör Olarak Tarım: Genel Bir Resim

  Prof. Dr. Claudio Colosio     

  Geçişte Olan Ülkelerin Özgüllüğü

  Prof. Dr. Jovanka Karadinzka Bislimovska    

  Tarımda Yeni Ortaya Çıkan Riskler ve Hastalıklar

  Prof. Dr. Gert Van Der Lan   

  AB Ülkelerinde Sağlık Gözetimi ile İlgili Mevcut Veri Toplama Mekanizmalarının Güçlü ve Zayıf Yönleri

  Prof. Dr. Eda Merisalu            

  Kas-İskelet Bozuklukları: Tarımsal Güvenlik ve Sağlığı İyileştirmek İçin Geliştirilen Ulusal Yaklaşım Örnekleri

  Dr. Federica Masci Test

Form Gönderimi

Tamam

© FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay.